To z bogiem Spinozy, działem kuchnie świata w supermarkecie i outsourcingiem aborcji
To z korporacyjnymi kradzieżami pensji, korporacyjnymi kradzieżami pomysłów i imperialnymi kradzieżami dzieł sztuki
To z czipsami ziemniaczanymi, szczepionką na malarię i agresywnym buddyzmem
To z filozofią Lema, Światowym Dniem Bezpiecznej Aborcji i brakami prądu w Chinach
To z kopulakami, biczowaniem Elżbiety i bliźniakami w Kalifornii
To z wyborami w Rosji, amerykańskimi szczepionkami w Iranie i rozstrzelaniem cesarza Maksymiliana
To z Oknami Życia, laicyzacją Izraela i językowymi algorytmami predykcyjnymi
To z polskimi uchodźcami w Afryce, europejskim ekspresem kolejowym i moderatorami serwisu Facebook
See all