To z politycznym pad thaiem, zhackowanym rurociągiem i spowolnieniem na hiszpańskich drogach