Wydanie 26, 30.04.2021

To z papieżem urażającym polskie uczucia religijne, ludobójstwem Ormian oraz koreańskim podatkiem od spadków

Read →